Vi har planer på att vår Oliver kommer att gå i sparsam avel till friska, hjärt- och njurscannade birmaflickor!