Kristina Norén
Mandelstensvägen 29
703 72 Örebro
tfn 0735-142249

e-post: noren@bredband.net